Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları EnstitüsüOrtadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği Anabilim Dalı